top of page

טיפול בצמח

הנחיות כלליות לטיפול בצמחים

נטיעה
 

בור הנטיעה צריך להיות קצת גדול יותר מגודל העציץ. לאחר שהבור מוכן מוציאים את הגוש שמכיל את שורשי הצמח מהעציץ בלי לפורר אותו: הופכים אותו על כף היד ומשחררים אותו מהעציץ בנקישה קלה.

מסירים את העציץ מעל לגוש, ובזהירות בלי לפורר או לפגוע בצורה כל שהיא הופכים אותו לתוך בור הנטיעה כשגובה פני האדמה של הגוש זהים לגובה פני האדמה של השטח בו ניטע השתיל.

ממלאים את הבור מסביב לגוש במים.

לבסוף שופכים את יתרת האדמה לתוך המים עד לקבלת משטח ישר.

השקיה
 

לאחר הנטיעה מניחים צינור ועליו טפטפת לאורך שורת העצים. הטפטפת צריכה להיות על יד גזע הצמח. מזרימים כל יום מים בכמות של 5-3 ליטר, בהתאם להתפתחות העץ. כמות מים זו מספיקה להתפתחות העץ בשנה הראשונה.

לשנה השניה מוסיפים שתי טפטפות במרחק של מטר אחד לכל צד מגזע העץ.

דישון
 

אפשר לדשן את הצמחים בדשן נוזלי עם המים, או בדשן בשחרור איטי שמכניסים לתוך האדמה, מתחת לטפטפה, בכמות וברווחי זמן בהתאם להמלצות על האריזה.

הגנה

 

הגנה על השתיל מקרה בחורף
 

שתילים ירוקי עד רגישים לקרה (טמפרטורה מתחת לנקודת הקיפאון).

הרגישות משתנה ממין למין ולגיל - ככל שהעץ מבוגר יותר הרגישות לקרה פוחתת.

כדי להפחית מסכנת הנזק כדאי:

  1. לשמור על לחות קרקע גם בחורף: קרקע יבשה מגבירה את נזקי הקרה.

  2. לשמור על נקיון מעשבים מסביב לעץ הצעיר.

  3. בנית חופה מבד יוטה מעל לעץ הצעיר מומלצת לתקופה של החורף הראשון.

הגנה על השתיל בקיץ
 

הגנה מפני מכות שמש נעשית על ידי הלבנת כל חלקי השתיל שחשופים לשמש.

החומר המתאים ביותר למטרה זו הוא "לובן". את הנוזל המדולל מורחים על השתיל במכחול.

bottom of page