top of page

הדברת מזיקים

הנחיות כלליות להדברת מזיקים.

המינים שאנו מגדלים חופשיים יחסית ממזיקים.

 

כנימות עלה נטפלות לעיתים לגידול הצעיר של העץ. הן גורמות לעיוותים בגידול הצעיר וגם להפרשת טל הדבש.

 

כדאי להרחיק נמלים מהעץ ולהעזר בריסוס נגד כנימות באחד החומרים המומלצים.

 

זבוב ים התיכון תוקף פירות בשלים של רוב מיני הפירות.

ההגנה היעילה ביותר נגד מזיק זה היא כיסוי העץ ברשת זבובים לפני התחלת ההבשלה של הפרי.

ניתן להעביר רשת מעץ לעץ בהתאם לעונת ההבשלה.

bottom of page